Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου

Σχεδιασμός προϊόντος

2021032413461918
2021032413461921
2021032413461922

Επεξεργασία Προϊόντος

Επεξεργασία σταυροδοκού

Επεξεργασία σταυροδοκού

Κοπτικη ΜΗΧΑΝΗ

Κοπτικη ΜΗΧΑΝΗ

Επεξεργασία κρεβατιού τόρνου

Επεξεργασία κρεβατιού τόρνου

Πριόνισμα NC

Πριόνισμα NC

Αξεσουάρ επεξεργασίας (2)

Αξεσουάρ επεξεργασίας

Αξεσουάρ επεξεργασίας

Αξεσουάρ επεξεργασίας

Επίστρωση λαμαρίνας

Επίστρωση λαμαρίνας

Τεχνολογία Συγκόλλησης

Τεχνολογία Συγκόλλησης

Συναρμολόγηση προϊόντος

Συνδέστε καλώδια

Συνδέστε καλώδια

Πίνακας διανομής

Πίνακας διανομής

Καλωδίωση

Καλωδίωση

Δοκιμή προϊόντος

Καμπύλη χρώματος

Καμπύλη χρώματος

Ανίχνευση Cross Beam

Ανίχνευση Cross Beam

Ανίχνευση ομαλότητας πίνακα

Ανίχνευση ομαλότητας πίνακα